banner_fjellrein

Villreinen stanger hodet i sivilisasjonen og får stadig mindre leveområder. Vi forvalter siste rest av villrein i Europa.

url: /kart/villreinbase/