Bestandstilstanden for laks, sjøørret og sjørøye


Kunnskap om bestandstilstanden er viktig i forvaltningen av laks, sjøørret og sjørøye. Målet er å bevare og gjennoppbygge laksebestandene, slik at vi sikrer mangfoldet innen artene og kan utnytte overskuddet. Direktoratet for naturforvaltning arbeider kontinuerlig med å oppdatere tilstanden for disse artene i vassdragene, slik at den kan brukes som et grunnlag i lakseforvaltningen.

Hannlaksehode
Hannlaksehode.
© Audun Rikardsen

Vassdragene er inndelt i grupper (tilstandskategorier) basert på en vurdering av tilstanden til fiskebestandene. Tilstanden blir vurdert med bakgrunn i menneskeskapte påvirkninger som kan redusere bestandens produksjonsevne og levedyktighet. For laks blir også påvirkning fra rømt oppdrettslaks vurdert.

Vurdering av tilstanden blir brukt i den nasjonale forvaltningen av laks, sjøørret og sjørøye, og systemet er viktig for hvordan bestandene forvaltes. Retningslinjer for fastsetting av fisketider tar for eksempel utgangspunkt i tilstanden til fiskebestandene.

 

 

Oppdatert: 14.06.2013

Kontakt
Dagfinn Gausen TLF: 911 51 263


Spørsmål om lakseregisteret, ta kontakt med Kristian Rian

tlf: 465 08 334

Kommentarer til Villaksportalen