Fisketider og regler for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag


På denne siden finner du informasjon om når du kan fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag.

Fisketider og regler for fisket etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag

Finn fisketider og regler for fisket etter laks, sjøørret og sjørøye i denne landsdekkende forskriften for vassdrag ved å klikk her.

Den landsdekkende forskriften erstatter alle tidligere bestemmelser om fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i de tidligere fylkesvise forskriftene om fiske etter disse artene.

Fylkesvise forskrifter for fiske i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye

Nedenfor finner du en tabell med fylkesvise forskrifter. Disse forskriftene har enkelte bestemmelser blant annet om innlandsfiske som er videreført. Alle bestemmelser om fiske etter anadrome laksefisk i disse forskriftene er opphevet og erstattet av den nye landsdekkende forskriften.

 

Fylke

 

 

 

 

Fylkesvise forskrifter for fiske i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye

Alle bestemmelser om fiske etter anadrome laksefisk i disse forskriftene er opphevet og erstattet av en ny landsdekkende forskrift, mens enkelte bestemmelser blant annet om innlandsfiske på strekninger med laks, sjøørret og sjørøye er videreført. For informasjon om reglene for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i 2012 må du altså bruke lenken til høyre, og ikke lenker til de fylkesvise forskriftene i tabellen nedenfor.

Finnmark

 

Fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret, Finnmark

Troms

 

Fiske i vassdrag i Troms hvor det går laks, sjøørret og sjørøye, Troms

Nordland

 

Fiske i vassdrag hvor det går laks, sjøørret og sjørøye, og om fiske utenfor elvemunningene, Nordland

Sogn og Fjordane

 

 Fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Sogn og Fjordane

Hordaland

 

Forskrift om opning av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, Hordaland

Rogaland

 

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland

Vest-Agder

 

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Vest-Agder

Aust-Agder

 

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Aust-Agder

Telemark

 

Forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk, Telemark

Vestfold

 

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold

Buskerud

 

Fastsettelse av regler for fiske i lakseelver i Buskerud 2010 - 2014

Østfold

 

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøørret, samt fredningssoner med unntak av Enningdalselva, Østfold

Oppdatert: 30.05.2013