Regioner infisert av Gyrodactylus salaris


Vi har fram til i dag påvist Gyrodactylus salaris (G. salaris) i 15 regioner i Norge. I 4 av disse finnes fremdeles parasitten. I 3 regioner er vassdragene behandlet, men ikke friskmeldt. Parasitten har vært påvist i totalt 48 vassdrag og 40 fiskeanlegg i Norge.

Utryddingstiltak, som fiskesperrer, kjemisk behandling i vassdrag og sanering av fiskeanlegg, har redusert utbredelsen.Pr 1/1 2013 er 20 vassdrag friskmeldt dvs at Mattilsynet anser som borte fra vassdraget. Ytterligere 14 vassdrag er behandlet, men fortsatt ikke friskmeldt, mens 14 vassdrag fortsatt er infiserte. Alle fiskeanlegg er smittefrie.

Smitteregioner

Smittede vassdrag er organisert i smitteregioner. En smitteregion er definert som et geografisk område hvor det er påvist G. salaris på viltlevende lakseunger, og hvor lakseungene kan bevege seg naturlig. Dette innebærer at bare deler av vassdraget, og deler av fjordsystemene, regnes som en smitteregion.

Du kan lese mer om foreslåtte tiltak i de ulike regionene i handlingsplanen (forslag) mot lakseparasitten G. salaris fra 2008 (se lenke i høyremenyen). 

 

Kart over infiserte og behandlete vassdrag 01.11.2012

Oppdatert: 31.01.2013