Behandlet, men ikke friskmeldt


Vassdragene blir overvåket for å kontrollere at parasitten er fjernet etter gjennomført kjemisk behandling. Hvis Gyrodactylus salaris ikke blir påvist i løpet av fem år, vil vassdraget normalt bli friskmeldt. Fem vassdrag er for tiden under overvåking.

Steinkjerregionen (Nord-Trøndelag)

Gyrodactylus salaris ble første gang påvist i denne regionen i 1980. Regionen består av tre vassdrag: Steinkjervassdraget, Figga og Lundselva. Samlet representerer de infiserte vassdragene en lakseførende strekning på om lag 80 kilometer.

Infiserte vassdrag i denne regionen ble første gang rotenonbehandlet i 1993. Parasitten ble påvist på nytt i 1996. På grunn av akutt smitterisiko til andre lakseelver i Trondheimsfjorden ble det i Steinkjervassdraget og Figga gjennomført en begrenset rotenonbehandling våren 2001.

Høsten 2001 ble det gjennomført mer omfattende rotenonbehandlinger av de tre smittede vassdragene. I august 2002 ble den avsluttende hovedbehandlingen gjennomført. Denne behandlingen ble i likhet med de andre behandlingene mislykket.

Parasitten ble registrert på nytt i 2005. Vassdraget ble behandlet med sur aluminiumsløsning (AlS) i 2006, og andre gangs behandling ble gjennomført i 2007. På grunn av høy vannføring og tekniske problemer ble ikke behandlingen gjennomført etter planen.

Parasitten ble igjen påvist i Steinkjervassdraget i 2008. Vassdraget ble kjemisk behandlet med rotenon i 2008 og 2009. Vassdraget blir overvåket med tanke på friskmelding tidligst 2014.

Ranelva og Leirelva

Ranelva og Leirelva i Leirfjord kommune i Nordland er begge kjemisk behandlet, og parasitten er så langt ikke funnet på nytt. Vassdragen vil imidlertid ikke friskmeldes før de andre vassdragene i Vefsnaregionen er erklært friskmeldt. Les om Vefsnaregionen under Regioner infisert av Gyrodactylus salaris i menyen til venstre.

Oppdatert: 04.04.2012