Laksefisket i dag


De siste tiårene er fangsten av laks gradvis redusert, både som følge av reduserte laksebestander og lovreguleringer av fisket. I dag er mer enn 100 elver stengt for fiske, og lange strekninger langs kysten er stengt for sjølaksefiske.

Laksefisker med fangst I 2012 ble det rapportert inn fangst av ca. 440 tonn avlivet laks og ca. 84 tonn gjenutsatt laks i elvefisket. Det ble også fisket 55 tonn sjøørret og sjørøye i elvene. I sjøen ble det rapportert om en fangst på ca. 255 tonn laks og tre tonn sjøørret og sjørøye. Omtrent 45% av sjøfangsten ble tatt i Finnmark.

Næringsfisket har beskjeden økonomisk betydning

Fritidsfisket i elvene er i dag mest omfattende, men det foregår også et betydelig sjølaksefiske og noe elvefiske med bunden redskap, i hovedsak garn.

Næringsfiske etter laks har i dag beskjeden økonomisk betydning. Prisen på laks har gått betydelig ned etter at oppdrettsfisken kom på markedet. Sjølaksefisket har likevel stor betydning for å opprettholde kystkulturen og den samiske kulturen.

Fisket er konsentrert om tre regioner

Mens laksefisket tidligere foregikk langs hele kysten, er det i dag konsentrert i tre regioner, på Sør-Vestlandet fra Kristiansand til Stavanger, i Trøndelag og i Finnmark.

Vestlandet var helt frem til 1980-tallet en viktig region for laksefiske både i sjø og elv. I dag er mye av laksefisket i denne regionen borte. Også i Nordland er laksefisket redusert kraftig sammenlignet med tidligere.

Utviklingen i elvefisket

Etneelva, Vosso, Lærdalselva, Rauma og Vefsna er eksempler på elver som tidligere var verdenskjent for sitt gode fiske, men som i dag er stengt eller har et kraftig redusert fiske.

På Sørlandet har laksen kommet tilbake etter å ha vært borte som følge av sur nedbør i mange tiår. Elvekalking og redusert deponering av svovel i nedbør har gjort at elver som Mandal og Bjerkreim i dag er blant landets beste lakseelver.

Oppdatert: 09.04.2013