Regnbueørret


Rømt regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) er smittebærer for lakselus og flere andre sykdommer.

Rømt regnbueørret.
Rømt regnbueørret.
© Asbjørn Borge

Regnbueørret er en nordamerikansk art, som er fremmed i vår natur. Rømt regnbueørret vandrer opp i våre lakse-, sjøørret- og sjørøyevassdrag.

I flere vassdrag er det i overvåkingsfisket funnet unger av regnbueørret, noe som viser at den kan gå opp og gyte i enkelte vassdrag. Hvis regnbueørreten skulle etablere selvreproduserende bestander i vassdrag med vill laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) vil den kunne fortrenge de naturlige bestandene.

 

Figur fra Fiskeridirektoratet over innmeldte rømminger av regnbueørret fra 2001 til 2012

Oppdatert: 04.04.2012