Laksefiske i elv


Omtrent 100 000 personer fisker etter laksefisk i elvene hver sommer. Årlig fangst har de siste ti årene variert mellom ca 310 og 520 tonn. 

Laksefisker i elva Eira.
Laksefisker i elva Eira.
© Dag Karlsen

Alle over 18 år som skal fiske laks, sjøørret eller sjørøye i ferskvann, må betale fiskeravgift. De siste ti årene har ca. 85 000 personer årlig betalt avgiften. I tillegg kommer noen som fisker uten å betale.

Hvem er elvefiskerne?

En nyere spørreundersøkelse blant et utvalg av de registrerte laksefiskerne, viste at ca. 66 prosent av fiskerne er norske. Blant de 33 prosent utenlandske fiskerne er det en stor overvekt av dansker, svensker og finner. Disse utgjør omtrent 80 prosent av de utenlandske fiskerne.

Laksefiske er en mannsdominert aktivitet, og bare omkring fem prosent er kvinner.

De store lakseelvene

De ti elvene som hadde størst fangst i 2012 var Tanavassdraget, Gaula, Orkla, Bjerkreimsvassdraget, Namsen, Alta, Drammenselva, Numedalslågen, Målselvvassdraget og Lakselva i Porsanger.

De store lakseelvene i Trondheimsfjorden er de viktigste for elvefisket etter laks i Norge. En av tre laksefiskere finner vi her. Etter Trondheimsregionen er Nord-Norge det viktigste området, først og fremst Finnmark.

Laksefiskerne fisker mest i de større lakseelvene.  Fisket foregår med både flue, sluk, wobbler, spinner og mark, men flue er mest populært. 

Utsetting av fanget laks

De siste årene er det blitt vanligere  å sette ut igjen laks som er fanget. Strengere reguleringer i mange elver med en døgnkvote på én laks per fisker og såkalt rettet fiske har bidratt til dette. Rettet fiske innebærer at en kan avlive visse kjønns- og størrelsesgrupper, oppdrettslaks, eller en art (for eksempel sjøørret men ikke laks). Fisk som ikke kan avlives, må settes ut igjen.

Interesseorganisasjonene har laget veileder for å bidra til at fisken som skal settes ut, behandles skånsomt (se lenke om gjenutsetting i menyen til høyre).

Oppdatert: 09.04.2013