Laksefiske og verdiskaping


Laksefisket er en viktig del av bygdeturismen i mange norske distrikter. Tilreisende fiskere kjøper varer og tjenester, og det styrker næringslivet og gir sesongarbeid.

Laksefiske er viktig for bygdeturismen i mange regionerLaksefisket i elvene drives både av lokale og tilreisende fiskere. Mens laksefisket skaper trivsel og livskvalitet hos de lokale, gir laksefisket for tilreisende også grunnlag for betydelig turistvirksomhet.

Gir inntekter og arbeidsplasser

Kjøp av fiskekort, leie av husvære, servering, matvarer og fiskeutstyr og i noen tilfeller leie av guide eller roer, skaper inntektsmuligheter og arbeidsplasser langs de norske lakseelvene.

Anslått omsetning på opp mot en milliard

Det anslås at laksefisket i elvene inklusive ringvirkninger skaper en omsetning i lokalsamfunnene på opp mot en milliard kroner hver sommer, fordelt på ca en million fiskedager.

Omkring 25 prosent av omsetningen havner hos rettighetshaverne, mens de resterende summene legges igjen i reiselivsbedrifter, matbutikker, bensinstasjoner, sportsforretninger mv.

Oppdatert: 14.05.2013