Genbank for villaks


Genbank for laks er et viktig virkemiddel for å sikre arvematerialet fra norsk villlaks. Direktoratet for naturforvaltning startet i 1986 arbeidet med å etablere slike genbanker.

Genbank for villaks
Genbank for villaks
© Veterinærinstituttet

Vi har to typer genbanker i Norge

  • frossen genbank
  • levende genbank

Samarbeidspartnere i genbankarbeidet

Både myndigheter, organisasjoner og næringsliv arbeider med genbankene for laks. Våre viktigste samarbeidspartnere er, foruten de enkelte anleggene:

  • Vassdragsregulanter
  • Veterinærinstituttet
  • Cryogenetics; GENO Hallsteingård

Oppdatert: 04.04.2012