Database for levende genbank


Database for levende genbank - LGBAS - administrerer genetikk og fisk.

Levende genbank
Levende genbank.
© Veterinærinstituttet

Genbankens ”sentralnervesystem” er et datasystem for levende genbank, kalt LGBAS. Dette er et operativt verktøy for kontroll av slektskap i genbankanleggenes praktiske virksomhet, hvor individbaserte historiske data er vesentlige.

Datasystemet LGBAS består av to komponenter, databasen og dataprogrammet. Første versjon ble laget høsten 1998 på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning.

Slik fungerer systemet

Datasystemet kommuniserer med passivt elektroniske merker i hver eneste fisk og gir en effektiv og skånsom håndtering av fisken. Det gir også optimal kvalitetssikring av slektskapstilhørighet.

Alle strykinger og krysinger som foretas blir registrert i basen som en dokumentasjon på materialet som finnes i anlegget og på det rognmaterialet som leveres til vassdragene.

Slektstre/stamtavle for hvert enkelt individ gir et grunnlag for bestemmelse av nye kombinasjoner i produksjon av utsettingsmateriale. Når fisken har nådd en alder på 7-10 år, blir den brukt til produksjon av nye generasjoner stamfisk. I oppbyggingen av nye generasjoner er kryssingene lagt opp slik at man bringer videre mest mulig av de familiære og individuelle forskjellene.

Kontinuerlig utvikling

Datasystemet som administrerer produksjonen i samtlige anlegg er under kontinuerlig utvikling. Ved anvendelse i nye anlegg må programmet tilpasses.

Oppdatert: 04.04.2012

Kontakt
Arne Sivertsen TLF: 404 76 606