Behandling mot Gyrodactylus salaris


Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en alvorlig trussel mot norske laksebestander. Mattilsynet har ansvaret for overvåking, forebygging og smittebegrensende tiltak. Direktoratet for naturforvaltning har ansvaret for tiltak for å utrydde parasitten.

Smolt med parasitten G.salaris i elva Driva
Smolt med parasitten G.salaris i elva Driva.
© Jarl Koksvik

To år etter at et vassdrag er infisert med Gyrodactylus salaris, er antallet lakseunger i vassdraget redusert til 45 prosent av det opprinnelige antallet. Etter tre år går antallet gytelaks ned, og etter sju år er fangstene redusert med 70 prosent og laksestammen er utrydningstruet.

Spiser deler av fisken

Parasitten spiser deler av fiskens slim- og hudlag og lager etter hvert små hull i det beskyttende hud- og slimlaget som fiskene må ha for å overleve. Et lite antall G. salaris på en fisk vil gjøre mindre skade, men flere tusen fører til at fisken dør.

Behandling

Utrydding av G. salaris er et delt ansvar mellom miljømyndighetene og Mattilsynet. Miljømyndighetene har hovedansvaret for den praktiske gjennomføringen.

En ekspertgruppe har vurdert muligheter og begrensninger ved de ulike metodene som er brukt for å utrydde G. salaris, og med utgangspunkt i anbefalingene fra ekspertgruppa og egne erfaringer har Direktoratet for naturforvaltning laget en handlingsplan mot parasitten som beskriver de ulike tiltakene som skal gjennomføres. 

Tiltakene er fiskesperrer, rotenonbehandling og kombinasjonsmetoden, og i det følgende vil vi gi en nærmere beskrivelse av dette. Handlingsplanen mot  G. salaris finner du i lenke i menyen til høyre.

Oppdatert: 04.04.2012