Statistikk fra sjølaksefisket


Antall redskap i bruk i sjølaksefisket har gått kraftig ned de siste 15 årene. Dette skyldes hovedsakelig reguleringer i fisket med avkortet fisketid i sesongen, forbud mot krokgarnfiske i de fleste regioner og stans i kilenotfisket i noen fylker. Fangstene har blitt halvert i løpet av denne perioden.

 Antall faststående redskap i bruk i sjølaksefisket

 

Fangst i sjølaksefisket (antall fisk)

   

Fangst sjølaksefisket (vekt av fisk i kg)

Oppdatert: 15.03.2013