Reguleringer av laksefiske i Nord-Troms og Finnmark


Som urfolk har samene rett til å bli konsultert i saker som kan få direkte betydning for dem.

Miljømyndighetene har konsultasjonsplikt med Sametinget

For å sikre at arbeidet med saker som kan påvirke samene direkte gjennomføres på en tilfredsstillende måte, er regjeringen og Sametinget enige om å legge retningsgivende prosedyrer til grunn ved konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget.

Miljømyndighetenes konsultasjonsplikt med Sametinget er regulert av avtalen om Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget (se lenke i menyen til høyre).

Oppdatert: 08.04.2013