Organiske miljøgifter


Organiske miljøgifter omfatter et svært stort antall stoffer, og det lages stadig nye stoffer som viser seg å skade naturen. Vi mangler kunnskap om norske bestander av anadrom laksefisk er skadet av organiske miljøgifter.

Enkelte organiske miljøgifter har vist seg å ha opptil 1 000 ganger sterkere giftighet om de opptrer sammen, enn om de finnes alene. Mange organiske miljøgifter oppkonsentreres i næringskjeden, og det gjør at dyr høyt oppe i kjeden inneholder mest miljøgifter. Det er funnet organiske miljøgifter i stor laks. 

Myndighetene i EU- og EØS-landene er bekymret for langtidseffektene organiske miljøgifter kan gi.  De har derfor laget en oversikt over farlige organiske miljøgifter. For alle disse skal det gjennomføres nødvendige tiltak med sikte på gradvis reduksjon av forurensning til vann. Fordi giftene på lista brytes svært langsomt ned i naturen, tar det likevel lang tid før de forsvinner. Du finner listen ved å følge lenken til Vannportalen i menyen til høyre.

Oppdatert: 04.04.2012

Kontakt