Aktiviteter


En rekke friluftslivsaktiviteter kan inngå i flere fag, gjerne som flerfaglige opplegg. På denne siden vil du finne informasjon om ulike friluftslivsaktiviteter og hvordan de kan inngå som læringsaktivitet i  forskjellige fag.

Bevegelsesglede
Bevegelsesglede
© Kristin S. Karlsen

Aktivitetsbanken

Aktivitetsbanken er et samarbeid mellom fem særforbund og har et mangfold av øvelser som kan være med på å skape inspirasjon og sikre kvaliteten på treningene og i undervisningssammenheng i skolen. Den inneholder forslag til øvelser, treningsøkter og treningsperioder for flere trinn og ferdighetsnivåer i orientering, ski, friidrett, svømming og golf. I tillegg er det lagt ut øvelser som kan brukes på tvers av idretter. Flere av øvelsene passer for funksjonshemmede.

Idé- og ressursbank

I Utdanningsdirektoratets nettbaserte idé- og ressursbank finnes veiledning for hvordan fysisk aktivitet, både i og utenom kroppsøvingsfaget, kan planlegges og gjennomføres. Den inneholder også en aktivitetsbank til nytte både for daglig fysisk aktivitet og kroppsøvingsfaget.

Aktivitetene er delt inn etter kategorier og er enkle å finne ved søk. Idé- og ressursbanken fokuserer på glede og mestring ved bevegelse, og at alle skal kunne være med. I ressursbanken finner du også relevante fagartikler. Fagmiljøer bidrar med tips til aktiviteter, og brukere oppfordres også til å sende inn aktiviteter som kan være aktuelle.

Læring i friluft

Læring i friluft er et felles tiltak fra Friluftsrådenes landsforbund (FL) og friluftsrådene for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO. Friluftsrådene som deltar i arbeidet med Læring i friluft har forskjellige tilbud til barnehager, grunnskoler og SFO. Generelt bidrar friluftsrådene med råd og praktisk veiledning til friluftsliv og tilrettelegging og bruk av områder, klasseveiledning og aktivitetsdager, kurs, utstyrsbaser og drift av Lærende nettverk.  

FL og friluftsrådene tilbyr idépermene "Læring i friluft" til barnehager, skoler og SFO med ideer til uteaktiviteter. For skoler (1. -10. trinn) kan også aktivitetsforslagene lastes ned fra nettsidene til FL. Aktivitetsforslagene er inndelt etter fag og knyttet til kompetansemål i Kunnskapsløftet.

FL og friluftsrådene arbeider for styrking av det allmenne friluftslivet. Et friluftsråd er et fast samarbeid mellom to eller flere kommuner og eventuelt organisasjoner om nærmere definerte felles friluftsoppgaver.

Oppdatert: 23.10.2012

Kontakt