Bålbrenning


Det er vanlig at det brennes bål i løpet av en uteskoledag. Skoler bør kontakte grunneier før et område tas i bruk og eventuell fast bålplass etableres. På denne siden gis også noen eksempler på aktiviteter knyttet til bålbrenningen.

Kubbebål
Kubbebål
© Janne Teigen Braseth

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap overvåker faren for skogbrann og legger ut varsler på sine nettsider.

Regler for bålbrenning

Det er forbudt å gjøre opp ild i skog og mark i tiden 15. april til 15. september. Det er også viktig å huske på følgende: 

 • Gjør deg kjent med lokale regler for bålbrenning.
 • Ikke tenn bål dersom det er tørt på bakken.
 • Ikke tenn bål dersom det er sterk vind.
 • Ikke tenn bål tett inntil busker og trær.
 • Etablerte raste- og bålplasser bør benyttes.
 • Bålplassen bør ikke legges rett på svaberg slik at berget sprekker.
 • Voksne bør alltid være i nærheten av bålet.
 • Slukk alltid bålet helt før du forlater det. 

Avtale med grunneier 

Dersom skolen skal bruke et område ofte, eller opprette en fast bålplass, bør det inngås en avtale med grunneieren. Friluftsrådenes Landsforbund har lagt ut eksempler på bålplasser og grunneierkontrakt på sine nettsider. Når en skoleklasse skal brenne bål, bør skolen også innhente tillatelse fra grunneieren til bruk av området og til uttak av ved. Alternativt kan man ta med ved selv. Medbrakt ved gir mindre slitasje på vegetasjonen, og det er også mye lettere å fyre bål med tørr ved.

Utstyr

Sag, øks, kniv og fyrstikker eller tennstål.

Hvor finnes tørr ved?

Ikke skad trær hvis det skal sankes ved, bruk tørre kvister. Døde kvister som sitter nederst på stammen på store grantrær er som regel tørre og lette å fyre med. Bjørkenever er fint til opptenning. Ta bare av det ytterste laget, slik at du unngår å skade trærne.

Tips til opptenning av bål

 • Ildstedet bør være på en lun plass og rensket for fuktig kvist og mose.
 • Sørg for å ha rikelig med tørt opptenningsmateriale tilgjengelig, for eksempel gress, never eller flis.
 • Hugg opp fliser fra vedkabber eller brekk opp tørre, fingertykke pinner.
 • Legg 30 cm lange, kløyvde vedkabber eller stokker i en firkant på bakken, legg det tørre opptenningsmaterialet inni firkanten og større fliser og kvister rundt.
 • Tenn opp og fortsett å legge tørre pinner og fliser i kryss og tvers over flammene, men pass på så du ikke kveler den lille flammen. Legg på stadig større fliser. Når flammene har fått skikkelig tak, kan du legge større pinner og finkløyvde vedskier i kryss oppå den ytre firkanten.
 • Brent og sotet mat kan unngås hvis bålet får brenne ned til glør før stekingen begynner. Det er lurt å bruke ved som gløder lenge hvis det skal grilles på bålet, for eksempel bjørk, ask eller eik. Bål som skal brukes til koking av mat bør være bygget opp slik at kjelen kan plasseres over ilden. Egnet ved er gran, furu, bjørk eller ask.

Forslag til aktiviteter

Kappe og kløyve ved
Lange stokker sages i 30 cm lengder på en sagkrakk. Det er en fordel å bruke buesag slik at to og to elever sager sammen. Veden kløyves så med øks på en hoggestabbe eller en stubbe. Hver elev bør ha opplæring i riktig kløyveteknikk, og en voksen bør følge med.

Fyre opp bål
La elevene prøve å fyre opp et bål med det de har tilgjengelig av ved. De må ha tilgang på øks, sag og kniv. Prøv gjerne ulike båltyper.

Konkurranse i bålfyring
Lag to eller flere bålplasser. På hver bålplass settes det opp to pinner med ca 40 cm mellomrom. Knytt en snor mellom pinnene ca 40 cm over bakken. Elevene deles i grupper på to og to og fyrer opp bål under tråden med det de har tilgjengelig av ved og utstyr. Ta tiden på hvor lang tid det tar før tråden er brent over. Den som har brukt kortest tid har vunnet konkurransen. Vanskelighetsgraden kan justeres ved å binde tråden lavere eller høyere mellom pinnene.

Flere forslag til aktiviteter fins på uteskoleveven.no eller ved å søke på bål i Speiderbasen til Norges speiderforbund.

Oppdatert: 23.10.2012

Kontakt