Bruk av GPS


GPS kan brukes til å bli kjent med og kartlegge skolens nærmiljø, eller til å eller øve på digitale ferdigheter. Elevene kan bearbeide observasjoner og legge dem ut på nettsider i form av tekster, bilder, lyd og film. Det er mulig å bruke aktiviteter med GPS i flere fag for eksempel naturfag, samfunnsfag, matematikk og kroppsøving.

GPS (Global positioning systems) har blitt et vanlig verktøy for å finne frem og er godt egnet for bruk i undervisningen i flere fag. GPS har noen begrensninger for eksempel på lengre turer i noen fjellområder. For å overføre data fra en GPS benyttes ofte GPX-filer. Flere smartmobiler, dataloggere og nettbrett kan også håndtere dette filformatet. 

Nettstedet Kart i skolen har støtte for opplasting av data fra GPX-filer. På nettstedet beskrives et opplegg der GPX-registrering kan prøves ut. Dataene kan også lastes opp sammen med bilder.

Du trenger tilgang til klassesett med GPS-mottakere, PC med Internett, orienteringskart og digitale kart over nærmiljøet.

Ideer til aktiviteter med GPS

Innledende øvelse

Del elevene inn i mindre grupper der hver gruppe har en GPS. Gruppene går en kort tur (10-15 min) i nærområdet og markerer samtidig noen punkter (waypoints). Punktene registreres i GPSen sammen med sporet som viser hvor gruppen har gått. Velg gjerne et tema for turen, for eksempel å markere maurtuer. Når gruppene kommer tilbake, overføres data fra GPS til PC. Gruppene må deretter fortelle om ruta de valgte og om punktene de registrerte.

Undervisningsopplegget Registreringer med GPX-fil på nettstedet Kart i skolen kan for eksempel brukes i den innledende øvelsen.

Skattejakt eller geocaching

Skattejakt er en aktivitet som passer også for yngre elever. Elevene deles i grupper (4-6 elever) med en GPS i hver gruppe. GPS brukes til å lete opp punkter i nærmiljøet på gitte koordinater. På de respektive punktene kan det finnes ledetråder til neste koordinatpunkt, eller elevene må løse ulike oppgaver før de kan fortsette til neste punkt. 

En annen mulighet er at elevene kommer tilbake til et samlingspunkt for å forklare løsningen på en oppgave før de får neste koordinatpunkt med oppgave. Det er også mulig å legge inn en øvelse der elevene selv får angi koordinater som de velger i naturen.

Geocaching er en orienteringslek med GPS. Flere steder i Norge ligger poster (cacher) som noen har gjemt. Koordinatene til disse postene legges ut på spesielle internettsteder, slik at alle som har lyst kan lete og deretter registrere funnet. Det er også mulig å legge ut egne poster.

Jobb som eiendomsmegler

Elevene får i oppgave å jobbe som eiendomsmegler. De velger en tomt der naturen og miljøet rundt skal beskrives på en troverdig og attraktiv måte. Resultatene presenteres digitalt. Det er muligheter for flerfaglig samarbeid. I tillegg kan man invitere en megler eller takstmann til å fortelle om yrket sitt.

Oppgave: Jobb som eiendomsmegler

Registreringer

Forekomst av treslag, spesielle arter, vårtegn og kulturminner kan registreres med GPS. Koordinater for forskjellige arter, som for eksempel hegg, rogn og selje legges deretter inn på et digitalt kart. På disse koordinatene kan man legge inn faktabokser med bilder av arten, blad og knopper.

Observasjon av arter kan også registreres på artsobservasjoner.no. Vårtegn kan også registreres på Miljølære (miljolare.no). Innsamlede data om kulturminner kan brukes sammen med informasjon om severdigheter i kommunen, for eksempel gravhauger.

Undersøkelse av bunnfauna i rennende vann

Vannets hastighet måles på ulike steder langs en bekk eller ei elv og markeres på et kart. Man kan estimere hastigheten for eksempel ved hjelp av en tennisball festet i ei snor (ca. fem m lang) som kastes ut i vannet. Tiden det tar for ballen å løpe snora ut tas med stoppeklokke.

Bunnfauna fanges på utvalgte steder, bestemmes og fotograferes. Stedene registreres i GPSen. Senere kan bilder, fakta om dyrene og vannets hastighet legges inn på koordinatene for de enkelte stedene. Er det sammenheng mellom vannets hastighet og bunnfaunaens sammensetning? Har de ulike artene noen spesielle tilpasninger for å leve i rennende vann? Elevene kan skrive noen spørsmål på forhånd som de vil prøve å finne svar på. 

Oppdatert: 23.10.2012

Kontakt