Padling


Padling eller roing gir fine muligheter for frilufts- og naturopplevelser. For grupper er dette en god måte å utvikle samarbeid og kommunikasjon, samt oppleve mestring i fellesskap. Aktivitetene kan knyttes til kroppsøvingsfaget. Skoler kan ofte låne båter og redningsvester lokalt, hvis de ikke eier slikt utstyr selv.
Barn som padler en kano
Barn som padler en kano
© Janne Teigen Braseth

Skoler som ønsker å låne båter/kajakker/kanoer kan kontakte ulike organisasjoner og institusjoner og inngå avtaler om lån. I Nordland har for eksempel flere skoler og barnehager en fadderavtale med Polarsirkelen friluftsråd, slik at de disponerer egne robåter med nødvendig utstyr.

I mange kommuner kan man låne eller leie redningsvester fra den lokale brannstasjonen, eller fra lokale utlånssentraler. Sjøfartsdirektoratet har laget en oversikt over brannstasjoner som leier ut redningsvester. Det er påbudt å ha godkjent flyteutstyr til alle ombord i fritidsbåter.

Det fins flere aktuelle læringsressurser for opplæring i padling:

  • På nettstedet til Den naturlige skolesekken ligger undervisningsopplegget Ferdsel på vann-kano, kajakk og robåt fritt tilgjengelig. Opplegget er levert av Friluftsrådenes landsforbund.
  • Midt-Agder friluftsråd har utgitt temaheftet "Naturskole kano". I dette heftet fins litt om sikkerhet og et utvalg av grunnleggende teknikker, øvelser og leker. Temaheftet er først og fremst skrevet for grunnskolen og brukere av Naturskole. Det kan lastes ned fra deres nettsider.
  • Norges padleforbund har utgitt et kompendie for kanopadling, som en del av en kursstige for kano. kompandiet er rettet mot padlere som er interessert i ulike tema knyttet til padling i kano, for eksempel beskrivelser av teknikker, kanorulle og sikkerhet. Kompendiet er til salgs og kan bestilles fra forbundets nettsider.
  • Norges padleforbund arrangerer kurs innen flere grener. Alle grenene har sine kursstiger. Våttkort danner rammen for kursstigene og mulighetene for padleutdanning i forbundet. Hvert kurs er laget slik at man ikke trenger å gå videre hvis man er fornøyd med det kurset man har tatt. Mer informasjon om kursene fins på deres nettsider.
  • Norges speiderforbund har opprettet Speiderbasen, som er en nettbasert aktivitets- og kunnskapsbase som alle kan benytte til å finne aktivitetstips og leker knyttet til for eksempel padling og roing.

Roing

Polarsirkelen friluftsråd har utgitt et metodisk hefte om roopplæring av barn og unge. I tillegg har de utarbeidet et rosertifikat som kan benyttes i forbindelse med roopplæring i barnehager, skoler og organisasjoner. Kontakt Polarsirkelen friluftsråd for å få tilsendt materiell. På nettsidene til Den naturlige skolesekken, i undervisningsopplegget Ferdsel på vann- kano, kajakk og robåt, ligger også mye av denne informasjonen lett tilgjengelig. Se lenker i høyremarg for mer informasjon.

Oppdatert: 23.10.2012