Kroppsøving


Gode opplevelser i kroppsøvingsfaget kan legge grunnlaget for en fysisk aktiv og helsefremmende livsstil. Faget skal gi elevene naturopplevelser og innsikt i miljøvennlig bruk av naturen til idrett og friluftsliv, og det skal være holdningsskapende.

Læreplanen for kroppsøvingsfaget  i grunnskolen og i videregående opplæring ble revidert og trådte i kraft fra 1. august 2012. Friluftsliv et av hovedområdene for kroppsøvingsfaget, og ett av de områdene der alle kan oppleve mestring. Faget skal inspirere til bevegelse, kreativitet og selvstendighet hos den enkelte elev.

De fleste i Norge bor slik at de har gode muligheter for billig, daglig fysisk aktivitet i nærnaturen. For å kunne ta i bruk disse mulighetene bør du være kjent, føle seg trygg og vite hvordan du kler deg og oppfører deg ute i naturen.

Mange elementer i faget egner seg til tverrfaglig samarbeid, bruk av nærmiljøet og samarbeid med ressurspersoner eller organisasjoner i lokalsamfunnet.

Landslaget Fysisk Fostring i skolen

Landslaget Fysisk Fostring i skolen (LFF) har ulike kampanjer som skal stimulere til daglig fysisk aktivitet. Eksempler på slike aktiviteter følger nedenfor:

Ut i naturen med fagsekken
Dette er en kampanje for 1.-10. trinn som skal stimulere til opplevelser, daglig fysisk aktivitet og mer tid ute. Oppleggene skal knyttes til kompetansemål i Kunnskapsløftet. Et naturområde i skolens nærmiljø må brukes.

Sykkelkampanje.
Hver enkelt elev registrerer antall kilometer han eller hun sykler på et sykkelkort som kan lastes ned fra LFFs nettsider. I tillegg kan tid brukt på lek og triksing på sykkelen også registreres. Lærer registrerer skole og antall elever på en egen registreringsside hos LFF.

Oppdatert: 23.10.2012

Kontakt