Masteroppgaver


Master- og hovedfagsoppgaver

Abelsen, K. (2002). Uteskole og lærerprofesjonalitet. Visjoner og virkelighet. Hovedfagsoppgave, Institutt for samfunnsfag, Norges Idrettshøgskole.

Eidissen, S.-E. (2008). Bevaring av biodiversitet og grunnskolens nye læreverk. Masteroppgave, Høgskolen i Nesna.

Engh, A. (2007). Belysning av uteskole som tilpasset opplæring i Kunnskapsløftet. Hovedfagsoppgave, Norges idrettshøgskole.

Groven, K. (2006). Friluftslivets utvikling i Østfold. En historisk-sosiologisk analyse av friluftslivet i Østfold 1780-1905. Masteroppgave, SKP: Norges idrettshøgskole.  

Harkinn, V.R. (2008). Om snowboard. Masteroppgave, SKP: Norges idrettshøgskole.

Høyem, J. (2005). Aktiv utøvelse av friluftsliv- et grunnlag for miljøbevissthet og miljørelevant adferd? Hovedfagsoppgave, SKP: Norges idrettshøgskole.

Jakobsen, J.E. (2007).Friluftsliv i ungdomsskolen. Skolen kan hvis skolen vil. Masteroppgave, SKP: Norges idrettshøgskole.

Lapp, H. (2006). Outdoor-training in Norwegen: Organisasjonsutvikling i naturen. Hvordan jobber man i Norge? Masteroppgave, SKP: Norges idrettshøgskole.

Leirhaug, P.E. (2007). Friluftsliv i Nils Faarlund sine tekster. Masteroppgave, SKP: Norges idrettshøgskole.

Ljungstrøm, A. (2007). "Jeg må ha sjøluft". Kvinnors aktiviteter, upplevelser och erfarenheter av friluftsliv vid kusten. Masteroppgave. Norges idrettshøgskole.

Roness, C.M. (2006). Friluftsliv og rullestolbrukere. Om tilrettelegging av friluftsområder i nærmiljøet for rullestolbrukere. Masteroppgave, SKP: Norges idrettshøgskole.

Rødby, H.E. (2006). "Barn er så mye mer kropp enn det skolen tar hensyn til": En studie av tilpasset opplæring i uteskolen. Masteroppgave, SKP: Norges idrettshøgskole.

Sannerud, R. (2007). Tradisjonell og alternativ leirskole. Masteroppgave, SKP: Norges idrettshøgskole.

Sveen, H.H. (2007). Friluftsliv og atferdsvansker; Friluftsliv som behandlingsform for ungdom med atferdsvansker. Masteroppgave: Norges idrettshøgskole.

Sælid, V.H. (2005). "Det e ikke fali!" Om bruken av friluftsliv som rehabilitering av menneske med muskel- og skjelettsmerte. Masteroppgave, SKP: Norges idrettshøgskole.

Teksum, L. (2006). Hvilke konstruksjoner av kjønn, likeverd og likestilling skapes i utvalgte lærerutdanningsinstitusjoner for kroppsøving og friluftsliv? Masteroppgave, SKP: Norges idrettshøgskole.

Vereide, V. (2008). Mye borte - lite hjemme. Mannlige friluftslivsvegledere møter nye mannsideal. Masteroppgave, SKP: Norges idrettshøgskole.

Vigane, Å. (2007). "Kysten er jo alt for meg". Om ungdoms erfaringer i et kystlandskap. Masteroppgave, SKP: Norges idrettshøgskole.

Oppdatert: 23.10.2012

Kontakt