Læringsressurser


Denne siden gir tips om læringsressurser som kan benyttes til å planlegge og gjennomføre uteundervisningen.

Tilrettelegging av uteklasserommet

Uteklasserommet En veileder for praktisk tilrettelegging av et fast sted for uteundervisning. Et fast sted skaper forutsigbarhet, forenkler planleggingen, sparer tidsforbruket og det kan skapes gode arenaer for aktiviteter og læring. Et fast sted skaper trygghet og tilhørighet hos elevene.

Heftet kan kjøpes eller lastes ned (pdf) fra nettbutikken til Lære med skogen.

 

 

Klasserommet utenfor

Klasserommet utenfor (bokomslag)I boka Klasserommet utenfor, viser Førsteamanuensis Arne Nikolaisen Jordet hvordan skolens fysiske og sosiale omgivelser kan brukes som en ressurs i opplæringen. Med bakgrunn i ulike teorier, argumenterer han for betydningen av å skape et utvidet læringsrom i opplæringen ved å etablere et samspill mellom læringsaktiviteter i og utenfor klasserommet. Videre viser han, med bakgrunn i eksempler og forskning, hvordan elever og lærere i det utvidete læringsrommet får de rammebetingelsene de trenger for å kunne arbeide med alle fagene på en mer autentisk og meningsfull måte.

Bokas målgrupper er studenter, pedagoger og forskere i lærerutdanningene ved høgskoler og universiteter, samt lærere, skoleledere og skolepolitikere.

Referanse: Jordet, A.N., 2010. Klasserommet utenfor. Tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom. Cappelen Akademisk Forlag. ISBN 9788202286293.

 

Dansk lærebok om pedagogisk arbeid i naturen 

FriluftslivDen forskningsbaserte læreboken Friluftsliv- Natur, samfund og pædagogik, tematiserer og diskuterer teoretiske og praktiske aspekter ved friluftsliv og pedagogisk arbeid i Danmark. Den gir en innføring i friluftsliv som fenomen i samfunnet og i pedagogisk-didaktiske teorier og metoder i forhold til friluftsliv, og diskuterer hvordan friluftsliv kan tas inn i undervisningen og det pedagogiske arbeidet.

Målet med boken er i følge forfatterne å vise den mangfoldighet av muligheter som natur og friluftsliv rommer, blant annet eksemplifisert i fortellinger fra praktisk friluftsliv. Målgruppen er primært lærerutdanningen og studenter fra andre studier med interesse for friluftsliv. På nettstedet til forlaget Munksgaard Danmark fins det ekstra materiale til boken.

Referanse: Bentsen, P., Andkjær, S. & Ejbye-Ernst, N., 2009. Friluftsliv. Natur, samfund og pædagogik. Munksgaard Danmark. 220 sider. ISBN:9788762807587.

 

Barnehage på naturleg vis

Barnehage på naturleg vis med rammeplan og hjarte som kompassBoka Barnehage på naturleg vis handler om å drive en naturbarnehage. Forfatteren, Hilde Alme, kombinerer egne erfaringer med teori. Hun beskriver blant annet hvordan man starter opp en naturbarnehage, hverdagen i skogen, mat og aktiviteter i naturen og fagområdene i rammeplanen. Boka inneholder også litteraturliste.

Referanse: Alme, H., 2010. Barnehage på naturleg vis med rammeplan og hjarte som kompass. Kommuneforlaget. 168 sider. ISBN: 8244620455. Nynorsk

 

 

 

 

Oppdatert: 23.10.2012

Kontakt