Tidsskrifter


I forskjellige tidsskrifter kan pedagoger finne nyttig informasjon og idéer til inspirasjon. På denne nettsiden kan du finne noen eksempler på aktuelle tidsskrifter.

Fagbladet Kroppsøving

Fagbladet Kroppsøving utgis seks ganger i året av Landslaget Fysisk Fostring i skolen (LFF). Bladet formidler fagartikler om fysisk fostring og gode eksempler/metoder for hvordan skolene kan forbedre sine uteområder. I tillegg til faste abonnenter sendes ett nummer av Kroppsøving til alle grunnskoler og videregående skoler hvert år. For personlige medlemmer og skolemedlemmer i LFF er tidsskriftet inkludert i medlemskontingenten.

Magasinet Klima

Magasinet Klima utgis seks ganger i året av CICERO, Senter for klimaforskning. Det inneholder populærvitenskapelige artikler om nasjonal og internasjonal klimaforskning og klimapolitikk. Abonnementet er gratis og bestilles fra CICEROs nettsider. Der er også bladet tilgjengelig for nedlasting. 

Nysgjerrigper-bladet

Nysgjerrigper-bladet utgis fire ganger i året av Nysgjerrigper, Norges forskningsråd. I bladet er det artikler om for eksempel store oppdagere, arkeologi, verdensrommet og merkelige dyr. Bladet inneholder også beskrivelser av eksperimenter og forsøk som leseren kan utføre selv. Bladet kan bestilles eller lastes ned på nettsidene til Nysgjerrigper.

Skriftserien Naturfag

Tidsskriftet Naturfag utgis to ganger i året av Naturfagsenteret. Hvert nummer har et hovedtema, men inneholder også artikler og innslag fra andre emner. Tidsskriftet er for lærere på alle trinn fra barnehage til lærerutdannere og andre naturfaginteresserte. Hensikten med tidsskriftet er å bidra til å inspirere og informere lærere ved å presentere et mangfold av arbeidsmetoder og undervisningsopplegg innenfor fagområdet. Abonnementet er gratis og bestilles fra Naturfagsenterets nettsider. Der kan tidsskriftet også lastes ned.

Skriftserien KIMEN

KIMEN er en skriftserie fra Naturfagsenteret som utgis ved behov. Hvert nummer har ulike tema. Numrene kan bestilles fra Naturfagsenteret, eller kan lastes ned fra Naturfagsenteres nettsider.

For eksempel KIMEN (nr 1/10) tar utgangspunkt i forskningsprosjektet "Forskerføtter og leserøtter", og er ment som støttelitteratur for lærere tilknyttet prosjektet. Artiklene kan også være nyttige for andre som er interessert i undersøkende naturfag, grunnleggende ferdigheter og bruk av læringsmiljø utenfor skolen i naturfagundervisningen.

 

 

Oppdatert: 23.10.2012

Kontakt