Fysisk aktivitet


Ulike insitiusjoner og organisasjoner tilbyr læringsressurser for fysisk aktivitet i skolen, som kan gi skoler og barnehage gode ideer til fysisk aktivitet i hverdagen. På denne siden finner du noen eksempler på tilgjengelige ressurser.

Kampanjer fra Landslaget Fysisk fostring i skolen

Landslaget Fysisk fostring i skolen (LFF) arrangerer årlige kampanjer som for eksempel Ut i naturen, Sykkelkampanjen og Skolejoggen.

Med kampanjen Ut i naturen ønsker LFF å stimulere til opplevelser, daglig fysisk aktivitet og mer tid ute. Skoler skal løse en oppgaven, sende inn rapport og være med i trekningen på utstyr til bruk i naturen. Alle skoleelever i 1.-10. trinn kan delta, og alle fag kan benyttes. Oppgaven er:

  • Finn et naturområde i skolens nærmiljø
  • Ta utgangspunkt i et emne/fagområde
  • Finn ut hvilket utstyr elevene trenger
  • Fysisk aktivitet i forbindelse med opplegget

Mer informasjon om Ut i naturen, Sykkelkampanjen, Skolejoggen og andre kampanjer fins på LFFs nettsider.

Petter Puls får fart på ungene

Petter PulsNasjonalforeningen for folkehelsen har laget et undervisningsopplegg om kropp, helse, fysisk aktivitet og livsstil. Det er tilrettelagt for 4.-6. trinn. Undervisningspakken inneholder hefter, lærerveildedning, plakater og aktivitetsmateriell som kan bestilles fra Nasjonalforeningens nettbutikk.

Nasjonalforeningen jobber med å bekjempe hjerte- og karsykdommer, og har i denne sammenheng laget opplegget med Petter Puls. Gjennom fakta, eksperimenter og praktiske oppgaver får elevene en grunnleggende forståelse for hvordan hjertet, lungene, blodet og kretsløpet fungerer. De får også kunnskap om hvilken betydning fysisk aktivitet, kosthold og røykfrihet har for utviklingen av god helse. Materiellet er tverrfaglig, knyttet til kompetansemål i Kunnskapsløftet og kan benyttes i enkeltøkter eller i prosjekter.

I tillegg har nasjonalforeningen egen kokeklubb for barn, gåmerke og den årlige hoppetaukonkurransen Hopp for hjertet.

OPPTUR for 8. trinn 

OPPTUR er et årlig arrangement i regi av Den norske turistforening (DNT). Elever og lærere på 8. trinn inviteres til en dag i begynnelsen av mai med friluftsliv og fysisk aktivitet. Det er gratis å delta.

Gjennom et samarbeid mellom de lokale turistforeningene og skolen får elevene en prøvesmak på friluftsliv, uavhengig av tidligere erfaring med fysisk aktivitet. Målet er å få flere ungdommer til å oppleve gleden ved friluftslivet, gjøre turmulighetene i nærmiljøet bedre kjent og skape en trivelig dag med fysisk aktivitet for alle, fri for konkurranse. Klassene går en 4-5 timers tur til en topp eller et utsiktspunkt i skolens nærområde. 

Mer informasjon om opplegget og påmelding på tursitforeningens nettsider (se under Skole). 

Oppdatert: 23.10.2012

Kontakt