Nyttevekster


I Norge har vi et et stort mangfold av viltvoksende sopp og nyttevekster som har eller har hatt bruksverdi som mat, medisin, i barnelek eller til plantefarging. Mange av artene er vanlige å finne i nærmiljøet. Temaet nyttevekster kan inngå i flere fag. Mye av læringsarbeidet kan foregå utendørs.

Sopp og nyttevekster

Tidsskriftet sopp og nyttevekster utgis av Norges sopp- og nyttevekstforbund. Det kommer ut med fire nummer i året, og sendes ut gratis til alle medlemmene. Utgangspunktet for bladet er forbundets formålsparagraf og dette gjenspeiles i artikler om soppers og nyttige ville veksters spiselighet og giftighet, matverdi, medisinske egenskaper og kulturelle betydning, mangfold og så videre.

På nettsidene til Norges sopp- og nyttevekstforbund fins flere aktuelle ressurser om temaet. Det tilbys diskusjonsforum, lokale arrangementer som soppkurs, soppkontroller og soppens dag, informasjon og tips. Ta gjerne kontakt med ditt lokalkontor hvis du ønsker mer informasjon.

Plantago. En ressursperm i botanikk

Plantago. En ressursperm i botanikkTromsø museum tilbyr en ressursperm i botanikk, Plantago. Ressurspermen kan være et verktøy for å gjøre det enklere for lærere å ta med elever ut og lære dem om planter. Det er en ressursperm med fokus på vanlige, viltvoksende planter i Norge, brukt som mat eller medisin, i barnelek eller til plantefarging. Mange av disse artene finnes i nærområdet rundt de fleste skoler. Uteaktiviteter er integrert med oppgaver og etterarbeid på skolen. Innholdet er tilpasset Kunnskapsløftet og er beregnet for 1.-10. trinn.

Ressurspermen inneholder blant annet lærerveiledning, fakta om arter, tradisjonell bruk (mat, medisin, plantefarging), oppskrifter, oppgaver og aktiviteter tilpasset trinn og kopigrunnlag.

Plantago-permen kan bestilles fra Tromsø museum.Mer informasjon finnes på Tromsø museums nettsider.

 

Ottar: Spiselige planter i naturen

Ottar temahefte om spiselige planter i naturen - Tromsø museumDet populærvitenskapelige tidsskriftet Ottar utgis av Tromsø museum og har ulike tema. Ta kontakt med Tromsø musem hvis du ønsker mer informasjon om tidsskriftet, eller ønsker å bestille noen av heftene.

Temaheftet om spiselige planter i naturen (Ottar nr 271/2008) tok for seg et lite utvalg spiselige planter i nordnorsk natur. Heftet inneholder også en artikkel om lav som mat. Noen av artene er godt kjent i folketradisjonen, mens andre knapt har vært brukt her til lands. Det beskrives flere bruksområder, og for hvert tema foreslås egnede arter og noen enkle oppskrifter. Det gis også noen råd om innsamling og oppbevaring.Sopp og bær er ikke omtalt i dette heftet.

Brosjyre: Gamle furutrær med samisk historie

Norsk institutt for skog og landskap har utgitt en brosjyre om samisk barktaking som kulturspor etter tidligere tiders ressursutnyttelse. Høsting ved å ta barken av furutrær er kjent fra Nord-Norge og Sverige, og i disse områdene kan man finne gamle trær med sårmerker.

Furua kan bli svært gammel og i tillegg tar nedbrytingen av døde trær lang tid, slik at denne typen kulturspor kan gjenfinnes etter mange hundre år. Barken ble blant annet brukt som kosttilskudd og til oppbevaring. Furuas innerbark inneholder relativt mye C-vitamin og har et høyt innhold av kostfiber. Barken ble også brukt til oppbevaring av senetråd og til innpakking og oppbevaring av mat.

Referanse: Storaunet, K.O. & Lorås, J. 2008. Samisk barktaking. Kulturspor etter tidligere tiders ressursutnyttelse. Brosjyre fra Skog og landskap 2/08: 4 s.

Brosjyren kan bestilles eller lastes ned fra nettsidene til Norsk institutt for skog og landskap.

Oppdatert: 23.10.2012

Kontakt