Nettverk


I samarbeid med andre lærere i et nettverk kan man få mange gode ideer til hvordan man kan drive godt læringsarbeid ute og bruk av naturen som læringsarena. Kompetanseutvikling for lærere er et viktig formål for flere nettverk. Her gis noen eksempler på nettverk som allerede finnes og som man kan hente inspirasjon fra. 

Ledelse i uterommet
Ledelse i uterommet. Samling i sirkel gjør det lettere å fange alles oppmerksomhet.
© Janne Teigen Braseth/ Direktoratet for naturforvaltning

Landslaget Fysisk Fostring i Skolen

Landslaget Fysisk Fostring i Skolen (LFF) er en frivillig interesseorganisasjon som har fysisk fostring i skolen som sitt arbeidsområde. Organisasjonen arbeider for at kroppsøving og annen fysisk aktivitet i skolen skal ha kvalitet, bedre rammebetingelser og høynet kompetanse. LFF har et nettverk gjennom fylkeslag.

Lærende nettverk i friluft 

Med Lærende nettverk i friluft ønsker Friluftsrådenes Landsforbund (FL) å hjelpe barnehager, skoler og SFO til å utvikle en pedagogisk plan for mer og bedre uteaktivitet. Representanter for deltagende skoler og barnehager i nettverket treffes 2-4 ganger i året. Mellom samlingene jobbes det med utviklingsarbeid i egen institusjon. Flere friluftsråd over hele landet har startet opp egne nettverk.

Friluftsrådenes landsforbund (FL) har utarbeidet en veileder for Lærende nettverk i friluft. Mer informasjon om veilederen og Lærende nettverk i friluft fins på FLs nettsider under fanen Læring i friluft.

Oppdatert: 23.10.2012

Kontakt