Tilrettelegging


Skoler kan bruke allerede tilrettelagte områder som læringsarena, men det er ingenting i veien for å lage et eget område hvis man har ordnet tillatelse fra grunneier først. I tillegg tilbyr ulike organisasjoner områder og hytter som er tilrettelagt for skoleklasser.
Gapahuk Børselvosen
Gapahuk Børselvosen
© Torkjell Morset

Før tilretteleggingstiltak settes i gang er det viktig å innhente nødvendige tillatelser fra grunneier og myndigheter. Alle ildsteder skal godkjennes av lokalt brannvesen. Noen tiltak krever også nabovarsel.

Friluftsrådenes landsforbund (FL) har lagt ut tips for tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet på sine nettsider. Tiltakene er beskrevet gjennom tekst, foto og arbeidstegninger. Hvis skolen eller barnehagen planlegger å tilrettelegge et uteområde må dette avtales med grunneieren på forhånd. I noen tilfeller kan det være aktuelt å inngå en skriftlig avtale. Forslag til slike grunneieravtaler kan lastes ned fra FLs nettsider.

Gapahuk

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har utarbeidet en nettbasert håndbok som gir eksempler på hvordan man kan tilrettelegge for friluftsliv på en naturvennlig måte, og som gir faglige råd og anbefalinger. Målgruppa er ansatte og tillitsvalgte innen offentlig forvaltning, frivillige organisasjoner og andre som planlegger og gjennomfører tilretteleggingstiltak for friluftsliv. DN-håndbok 27-2006 Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv kan lastes ned fra DNs nettsider.

Oppdatert: 11.04.2012

Kontakt