Utstyrssentraler


Flere kommuner og organisasjoner har ordninger der de låner ut utstyr til skoler, barnehager og enkeltpersoner. En utstyrssentral er et sted i nærmiljøet der utstyr til fysisk aktivitet kan lånes eller leies svært billig. Barn og unge kan dermed prøve nye aktiviteter uten å investere i nytt utstyr.

Redningsvest eller annet flyteutstyr er veldig viktig når en skal ut i båt. Hvis skolen skal ut med båt er det mulig for de som mangler nødvendig flyteutstyr å leie dette billig mange steder i landet. Flere utstyrssentraler leier ut redningsvester eller annet flyteutstyr, men også lokale brannstasjoner kan ha et slikt tilbud. Sjøfartsdirektoratet har laget en liste med kontaktinformasjon til brannstasjoner eller andre med utleie av redningsvester. Se også oversikt over friluftsrådenes utstyrsbaser i en rekke kommuner (lenke til side).

Nedenfor følger en ufullstendig oversikt over utstyrssentraler.

KommuneUtstyrssentralKontaktinformasjonInnhold

Alta

 

Alta Frivilligsentral

 

Tlf 78 45 57 10/ 907 95 420

e-post

Utlån/ billig utleie av sports- og friluftsutstyr.

Bodø

 

Nordlandsnatur.no

 

Bratten Utstyrspark

Se nettsted for kontaktinformasjon.

 

Tlf 75 59 32 77/ 417 64 737

e-post

Flere organisasjoner låner/leier ut utstyr i Bodø-området, f.eks kano, kajakk og lavvu.

 

Utlån/ utleie av sports- og friluftsutstyr til alle i Bodø kommune.

Bærum

 

Utstyrsboden

 

 

 

 

Oslofjordens Friluftsråd

Utstyrsbase i Sandvika.

Ungdomstjenesten i kommunen har ansvaret for Utstyrsboden.

Tlf 41 55 37 79

e-post

 

Tlf 67 55 49 90

e-post

Utlån av sports- og friluftsutstyr for aldersgruppen 5-18 år. Tilbyr korttidsutlån av noe utstyr til skoleturer eller lignende.

 

 

Gratis utlån av utstyr på friluftsrådets områder. Tilbud tilskoler, barnehager, SFO og barnefamilier.

Fredrikstad

 

Kiwanis

Utlånssentralen

Tlf 69 95 84 80/ 906 83 063

e-post

Gratis utlån av sports- og friluftsutstyr for barnehager, skoler, lag, foreninger og fritidsklubber.

Hamarøy

 

Utstyrssentralen

 

Kontakt Hamarøy kommune for mer informasjon.

Tlf 75 76 50 00 

 Utleie av turutstyr.

 

Hvaler 

Oslofjordens Friluftsråd

Utstyrsbase på Storesand.

Tlf 67 55 49 90

e-post

Gratis utlån av utstyr på friluftsrådets områder. Tilbud tilskoler, barnehager, SFO og barnefamilier.

Meløy 

 

Utstyrsentralen

 

Ann Eva Wadel

Tlf 75 71 00 00

e-post

Rimelig utleie av turutstyr og bilsikringsutstyr.

 

Moss 

 

Kiwanis club utlånssentral

 

Ukedager: Kias,

tlf 69 20 58 50 

Helger: Tlf 902 64 063

Utlån av sports- og friluftsutstyr til barn og unge. 

 

Nesodden 

Oslofjordens Friluftsråd

Utstyrsbase på Ommen.

Tlf 67 55 49 90

e-post

Gratis utlån av utstyr på friluftsrådets områder. Tilbud tilskoler, barnehager, SFO og barnefamilier.

Nøtterøy

Oslofjordens Friluftsråd

Utstyrsbase på Østre Bolærne.

 

Tlf 67 55 49 90

e-post

 

Gratis utlån av utstyr på friluftsrådets områder. Tilbud tilskoler, barnehager, SFO og barnefamilier.

Oslo

 

Bjerke nærmiljøsenter

 

 

FRIGO (Friluftssenteret i Gamle Oslo)

 

Tlf 922 55 658 

e-post

 

Tlf 48 16 97 69

e-post

Gratis utlån av sports- og friluftsutstyr for alle i bydelen. Depositum.

 

Gratis utlån av friluftsutstyr til barn og unge i bydel Gamle Oslo, skoler i Oslo kommune og frivillige organisasjoner.

Skien

 

 Utstyrssentralen

 

Se nettside for elektronisk bestillingsskjema.

Tlf 913 09 444 (begrenset åpningstid).

e-post 

Gratis utlån av fritidsutstyr. Utstyret må forhåndsbestilles.

Skoler, barnehager og foreninger blir prioritert.

Sør-Varanger

 

 Frivillig Sentralen

 

Tlf 78 97 06 21

e-post

Utleie av sports- og friluftsutstyr. 
Østre Toten  Utstyrssentralen Tlf (vaktmester) 481 82 340/ 977 41 199  Utleie av friluftsutstyr.

 

Oppdatert: 23.10.2012