Internasjonalt


Her finner du lenker til aktuelle europeiske og amerikanske nettsteder.

Danmark

Get moving Sundhedsstyrelsens kampanje for mer fysisk aktivitet i skole og fritid.
Skoven i skolen har forslag til undervisning i naturen for alle klassetrinn og alle fag.
Naturstyrelsen er en institusjon under Miljøstyrelsen.
Udeskole.dk Ressurside for uteskole i Norden og Baltikum.

Sverige

Friluftsfrämjandet er en ideell organisasjon med aktiviteter også rettet mot skoler, f.eks. I Ur och Skur. 
Friluftsliv i förändring er et tverrvitenskapelig, nasjonalt forskningsprogram som studerer friluftsliv og naturbasert turisme.
Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF), Örebro universitet. NCFF arbeider med å fremme et helhetlig syn på sammenhengen mellom fysisk aktivitet, matvaner og barn og unges læring og utvikling.
Nationellt centrum för utomhuspedagogik, Linköpings universitet.
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Uppsala universitet i samarbeid med Sveriges landbruksuniversitet.
Naturskoleföreningen
Naturvårdsverket
Rovdjurskolan, Rovdjurscentret de 5 stora.  
Slöjden i skogen
Svenskt friluftsliv er en paraplyorganisasjon for Sveriges frivillige friluftsorganisasjoner. 
Utenavet Nationellt nätverk for främjande av utomhuspedagogik. Samleside med informasjon om utomhuspedagogik.

USA

Project wild "Environmental education in action."

Andre

Outdoor Learning (Socrates) Prosjektperiode 2006-2009
See the bigger picture Nettside om biologisk mangfold
Wild wonders of Europe Nettside om biologisk mangfold i Europa.

Oppdatert: 23.10.2012

Kontakt