Friluftsrådenes utstyrsbaser


Mange friluftsråd har utstyrsbaser slik at det skal bli enklere å ta med store grupper på tur. Barnehager, skoler, SFO og andre kan for eksempel låne lavvoer, kanoer eller kajakker med tilhenger og utstyr, kokeutstyr og truger. 

Nedenfor er en oversikt over friluftsråd med utstyrsbaser. Lenker til friluftsrådenes nettsider med mer informasjon fins under Eksterne lenker på denne siden.

Se også oversikt over andre tilbud om utstyrssentraler.

Oversikt over friluftsråd med utstyrsbaser

Friluftsråd  Kontaktinformasjon Innhold

Bergen og Omland Friluftsråd

Medlemskommuner:
Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Fjell, Fusa, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Tysnes, Samnanger, Vaksdal og Øygarden

Tlf 55 39 29 50

e-post

Utleie av lavvo. Gratis utlån av kjeler.

Friluftsrådet Sør

Medlemskommuner: Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og  og Åmli.  

 

Se nettsidene til friluftsrådet for nærmere kontaktinformasjon.

 

Er under etablering.

Har utleie av sykler i noen kommuner.

Friluftsrådet Vest 

Medlemskommuner:
Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Kvinnherad, Tysvær, Sauda, Stord, Sveio og Vindafjord  

Se nettsidene til friluftsrådet for nærmere kontaktinformasjon. 

Tolv baser med friluftsutstyr er plassert ut på vertsskoler i medlemskommunene. Gratis utlån til skoler (også videregående skoler), lag og foreninger i disse kommunene. Kontakt vertsskolene direkte for å bestille lån av utstyr.

Friluftsrådet låner eller leier også ut friluftsutstyr fra kontoret i Aksdal eller fra Lindøy.

Friluftsrådet for Ålesund og omland

Medlemskommuner:
Giske, Haram, Norddal, Skodje, Stordal, Sula, Vestnes, Ørskog og Ålesund

Lån av kajakk, lavvo:

Tlf 977 09 653

e-post

Leie av robåter:

Tlf 70 17 40 00

e-post

Gratis utlån av kajakker og lavvoer til barnehager, skoler og frivillige organisasjoner. Kontakt friluftsrådet for å avtale lån.

Utleie av to robåter i sommerhalvåret fra Sunnmøre Museum, som administrerer utleien. 

Ishavskysten Friluftsråd

Medlemskommuner:
Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Tromsø og Storfjord.

 

Se nettsidene til friluftsrådet for nærmere kontaktinformasjon.

 

Mobil kano-/ kajakkbase.

Midt-Troms Friluftsråd

Medlemskommuner: Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy

 

Se nettsidene til friluftsrådet for nærmere kontaktinformasjon.

 

Utlån av turutstyr, kanoer og lavvoer.

Ofoten Friluftsråd

Medlemskommuner: Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord

Tlf 76 91 22 66/ 905 49 676

e-post 

Utleie av sports- og friluftsutstyr.

Barnehager, skoler, enkeltpersoner, familier, lag og foreninger kan leie utstyr til turbruk.

Oppdatert: 23.10.2012

Kontakt