Registrerte påvirkninger i vann


Alle kjente påvirkninger i vassdrag og fjordområder er registrert i fagsystemet Vann-Nett. Påvirkningene er gradert etter hvilken effekt de har på livet i vassdragene.

Vannforvaltningen vurderer miljøtilstanden i vannområdene etter økologiske kriterier som blant annet forekomst av fisk, vannplanter, plankton, næringssalt og miljøgifter. I den kartbaserte nettjenesten Vann-Nett finnes informasjon om miljøtilstanden for hver av disse. Systemet gir informasjon om kjente menneskeskapte påvirkninger og virkningen av dem, sammen med en vurdering av utviklingen i vannforekomsten i forhold til miljømålet om god miljøtilstand.  

Vann-Nett

Vann-Nett sikrer tilgang på miljøinformasjon for faglige institusjoner, interessegrupper, myndigheter og allmennheten, og tilbyr samtidig muligheten å gi innspill til vannforvaltningen i forhold til deres arbeid. Det er utarbeidet et faktaark som inneholder all informasjon som ligger i Vann-Nett. Faktaarket finner du på nettsiden vann-nett.no.   

Du finner nettsiden vann-nett.no i menyen til høyre.

Oppdatert: 04.04.2012