Tilgjengelige miljødata i vann


Vannmiljøsystemet er verktøyet som miljøvernmyndighetene bruker til å registrere og analysere miljøtilstanden i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann.

VannmiljøsystemetSystemet systematiserer kartleggings- og overvåkingsdata og gjør data om tilstand og utvikling i miljøkvaliteten i vann tilgjengelig til bruk i det offentlige. Her finnes også noe kartleggings- og overvåkingsdata for anadrom fisk. 

I arbeidet med å planlegge og gjennomføre overvåkingsaktiviteten som følge av vannforskriften, vil bruken av vannmiljøsystemet være sentralt. Samtidig vil data som ligger lagret i systemet være tilgjengelig for all saksbehandling knyttet til forvaltning av vann.

Oppdatert: 04.04.2012

Kontakt
Hege Sangolt TLF: 930 66 182