Kartlegging og overvåking av åkerrikse


Overvåkingsprogrammet følger bestandsutviklingen hos åkerrikse i Norge, en art som er oppført som kritisk truet på den norske rødlista.

Åkerrikse.
Åkerrikse.
© Norsk Ornitologisk Forening

FAKTA


Mål: Følge bestandsutviklingen hos åkerrikse i Norge.

Oppstart: 1995

Tildeling 2011 (NOK): 175 000

Utføres av: Norsk Ornitologisk Forening

Analyser og rapportering: Årlig rapportering. Siste rapport 2011

Overvåkingsområder: Kartlegging i alle fylker i sør-Norge. Standardisert overvåking i Rogaland, Oslo & Akershus og Hedmark.

Metoder: Innrapportering av “kreksende” hanner i alle sør-norske fylker. I Rogaland, Oslo & Akershus og Hedmark følges definerte overvåkingsområder spesielt med lytting etter “kreksende” hanner om natten etter standardisert metode.

 


 

Status

  • Åkerriksa har status som kritisk trua (CR) på den norske rødlista i 2010.
  • Antallet syngende hanner av åkerrikse i Norge varierer nå årlig mellom ca. 50 og 230.
  • Tidligere var åkerriksehannens monotone kreksing en vanlig lyd i åkerlandskapet i sør-Norge.
  • Åkerriksa fikk sin egen nasjonale handlingsplan i 2008. NOFs kartlegging og overvåking er en del av oppfølgingen av handlingsplanen.

Hekker på dyrka mark

I hele forrige århundre hadde åkerriksa hatt en generell bestandsnedgang i alle land i Nord- og Vest-Europa. Arten har forsvunnet fra mange av sine opprinnelige hekkeområder, og åkerriksa er i dag en av de mest truete fugleartene i Norge. Åkerriksas kjerneområde i Norge har i det siste tiåret vært Rogaland og Oslo & Akershus. 

Åkerriksa er en av de få europeiske fugleartene som nesten utelukkende hekker på dyrket mark, og bestandsnedgangen er sterkt knyttet til de forandringene i jordbrukspraksis som fant sted i det forrige århundret. En betydelig andel av åkerriksas hekkehabitat består av grasenger som blir slått til silo, og hovedproblemet er at reir og unger blir ødelagt av høstingsmaskinene.

 

Oversikt over antall registrerte “kreksende” hanner av åkerrikse i Norge i perioden 1995-2011.

Siste publikasjoner

Ranke, P. S. & Øien, I. J. 2011. Kartlegging og overvåking av åkerrikse i 2010. Norsk Ornitologisk Forening Rapport 2-2011. 12 s. (NOF)

Oppdatert: 27.02.2012

Kontakt