Overvåking av hvitkinngås


Hvitkinngåsa raster hver vår på Helgelandskysten. Overvåkingen her inkluderer registrering av antall, arealbruk, ringavlesninger, kondisjonsregistrering og adferdsregistreringer.

Hvitkinngås.
Hvitkinngås.
© NINA

FAKTA


Oppstart: Helgeland 1990, Vesterålen: fra første registrering i 1991

Tildeling 2011 (NOK):

Vårovervåking

DN: 450 000,- (Vesterålen; inkluderer også kortnebbgås)

Fylkesmannen i Nordland: 150 000,- (Helgeland og Vesterålen)

Utføres av:

Paul Shimmings og Wildfowl and Wetlands Trust

Norsk institutt for naturforskning

Analyser og rapportering: Årlig rapportering.

Overvåkingsområder: Helgeland og Vesterålen (noe uregelmessig fra Bodø kommune og Lofoten)

Metoder: Stedfestede registreringer av antall, arealbruk, ringavlesninger, kondisjonsregistrering, adferdsregistreringer. 

Status

  • Bestanden av hvitkinngås er på omkring 30.000 individer
  • Vårutbredelsen er utvidet nordover fra Helgeland mot Vesterålen
  • Flere hekkekolonier har de siste årene hatt en betydelig eggpredasjon forårsaket av isbjørn.

Den tradisjonelle rasteplassen for hvitkinngås om våren er på Helgelandskysten, med Herøy, Vega, Dønna og Træna som de viktigste kommunene. I løpet av de siste par tiår har utbredelsen om våren trukket lengre nordover, og i dag raster over 20 prosent av bestanden i Vesterålen om våren. 

Miljøtilskuddsordningen finansiert av Statens landbruksforvaltning omfatter også hvitkinngjess, og det utbetales i dag tilskudd både på Helgeland og i Vesterålen. Dette har redusert konfliktene med landbruksinteresser betydelig.

Siste publikasjoner

Shimmings, P., Isaksen, K. & Mitchell, C. 2011. Monitoring of staging Barnacle geese Branta leucopsis in Norway during spring 2011. Report to Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavdelingen & Herøy kommune, Nordland. 37.s.

Tombre, I.M., Erikstad, K.E. & Bunes, V. 2012. State-dependent incubation behaviour in the high arctic barnacle geese. Polar Biology 35: 985-992

Tombre, I.M., Madsen, J. & Bakken, J. 2010. Registreringer av rastende gjess i Vesterålen. Resultater fra våren 2010. - NINA Rapport 613, 51 s. ISBN 978-82-426-2191-7. (NINA)

Tombre, I. M., Tømmervik, H., Gullestad, N. & Madsen, J. 2010. Spring staging in the Svalbard-breeding Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus population: site-use changes caused by declining agricultural management?  - Wildfowl 60:3-19

Tombre, I., M., Høgda, K.A., Madsen, J. Griffin, L.R., Kuijken, E., Shimmings, P., Rees, E. & Verscheure, C. 2008. The onset of spring and timing of migration in two arctic nesting goose populations: the pink-footed goose Anser brachyrhynchus and the barnacle goose Branta leucopsis . Journal of Avian Biology 39: 691-703.

 

 

Oppdatert: 29.04.2013