Overvåking av ulv (Canis lupus)


Overvåkingen kartlegger antallet ulv i Norge ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra innsamlet hår og ekskrementer.

Vinteren 2010/11 ble det registrert mellom 32 og 34 ulver i Norge.
Vinteren 2010/11 ble det registrert mellom 32 og 34 ulver i Norge.
© Staffan Widstrand

FAKTA


Prosjekttittel: Ulv (Canis lupus)

Oppstart: 2000

Ansvarlig: Rovdata

Utføres av:

Høgskolen i Hedmark, Evenstad

Statens naturoppsyn

Norsk institutt for naturforskning

Publikum

Analyser og rapportering: Årlig. I tillegg månedlige statusrapporter.

Overvåkingsområder: Hele landet

Metoder: Sporing av individer på snø om vinteren

DNA-analyse av vev, ekskrementer og hår

 
Status

  • Vinteren 2010/11 ble det registrert mellom 32 og 34 ulver i Norge. Disse var fordelt på tre flokker, fire revirmarkerende par og seks til sju enkeltindivider. I Norge ble det født tre valpekull våren 2010.
  • På tvers av riksgrensen til Sverige ble det registrert mellom 22 og 25 ulver vinteren 2010/11. Disse var fordelt på tre flokker og mellom tre og fire revirmarkerende par. Det ble født tre valpekull i grenseflokker våren 2010.
  • Totalt i Skandinavia ble det vinteren 2010/11 registrert mellom 289 og 325 ulver. Disse var fordelt på 31 flokker, mellom 27 og 30 revirmarkerende par og 49 til 75 enkeltindivider. Det ble født 31 valpekull i Skandinavia våren 2010.

Overvåking over landegrensene

Hovedfokuset i overvåkingen er på hvor mange valpekull som blir født hvert år, hvor mange dyr det er totalt i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og i par som hevder revirer. Overvåkingen skjer i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

Høgskolen i Hedmark har ansvaret for å spore flokker, par og stasjonære enslige ulver i Norge. Statens naturoppsyn følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.

Figur 1: Ulveflokker og revirmarkerende par av ulv i Skandinavia i perioden 1. oktober – 28. februar i årene 1998/99 – 2010/11.

Siste publikasjoner

Wabakken, P., Aronson, Å., Strømseth, T.H., Sand, H., Maartmann, E., Svensson, L., Åkesson, M., Flagstad, Ø., Liberg, O. & Kojola, I. 2011. Ulv i Skandinavia: statusrapport for vinteren 2010-2011. - Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport nr. 1-2011, 60 s. (Høgskolen i Hedmark)

Oppdatert: 12.03.2012