Våtmarker

Knapt noe land i Europa har større variasjon av våtmarker enn Norge. Våtmarker omfatter en rekke ulike naturtyper som utgjør grensesonen mellom land og vann. Dette legger grunnlaget for et svært rikt naturmangfold, og våtmarkene er noen av de mest produktive økosystemene vi finner på jordkloden. Her kan du lese om overvåking av den våtmarksavhengige fuglearten Dverggås.

Dverggås

Dverggåsa er en av våre sjeldneste fugler. Overvåkingsprogrammet følger utviklingen i den fennoskandiske hekkebestanden.

Les mer