Fjellandskap

Fjell er arealer over eller nord for skoggrensa. Her er planter og dyr tilpasset ekstreme naturforhold, og det skal lite til for å forstyrre den fine likevekten som er utviklet gjennom tusenvis av år. De krevende miljøforholdene har ført til at fjellet har få arter sammenlignet med lavlandet. Omlag 30 prosent av Fastlands-Norge er fjell. Her kan du lese mer om overvåking av fjellrev, sædgås og hjortevilt.

Overvåkingsprogrammet for hjortevilt

Overvåkingen av hjortevilt gir informasjon om utviklingen i avskytning, bestandskondisjon, tetthet og bestandsstruktur i norske hjorteviltbestander.

Les mer

Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP)

Gjennom helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP) skaffes systematiske og oppdaterte data om helsetilstanden i norske hjorteviltbestander. Her kan du lese mer om dette.

Les mer

Overvåking av sædgås

Overvåkingsprogrammet følger bestandsutvikling og trekkforløp hos sædgås i Norge.

Les mer

Nasjonalt overvåkingsprogram for fjellrev

Overvåkingsprogrammet for fjellrev følger utviklingen i fjellrevbestandene i fjellområder med kjent aktivitet av fjellrev.

Les mer