Teasere

Mennesker bruker og påvirker naturen

Direktoratet for naturforvaltning overvåker det biologiske mangfoldet.

Les mer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt

De fem rovviltartene er gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn.

Les mer

Norske elvedelta er en truet naturtype

Les mer om hvordan vi kartlegger og overvåker.

Les mer