Nasjonal koordinering


Direktoratet for naturforvaltning har ansvaret for å koordinere arbeidet med naturpanelet nasjonalt.

Blad_590
Direktoratet for naturforvaltning blir nasjonalt kontaktpunkt for naturpanelet.
© Trine Hay Setsaas

I rollen som nasjonalt kontaktpunkt, får direktoratet ansvaret for å foreslå eksperter til naturpanelet, informere om hva som foregår og representere Norge i panelets plenumsmøter.

Noen av oppgavene til plenumsmøtet er å:

  • overholde naturpanelets prosedyrer
  • identifisere tema som skal utredes
  • prioritere mellom tema som skal utredes
  • vurdere og godkjenne panelets utredninger

Direktoratet for naturforvaltning har ansvar for å drifte denne nettsiden, som er den offisielle nasjonale kommunikasjonsplattformen for naturpanelet. Her vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om hva som foregår nasjonalt og internasjonalt.

Oppdatert: 23.03.2012

Kontakt
Nina Vik Prosjektleder
TLF: 73 58 06 36