Ekspertmøtet i Trondheim i 2011


Hvordan skal arbeidet med kapasitetsbygging organiseres under naturpanelet, og hvilke oppgaver skal prioriteres på dette området?

International expert meeting on IPBES & Capacity building
Alle land skal være i stand til å bidra til å nå målene om å ta vare på jordens biologisk mangfold og økosystemtjenester.
© DN

Norge og Brasil var vertskap for et ekspertmøte om naturpanelet og kapasitetsbygging i 2011. Målet med møtet var å besvare disse spørsmålene, og få en oversikt over eksisterende institusjoner som kan bidra til opplæring i utviklingsland.

Resultater

Resultatene fra møtet gir et viktig bidrag til oppstart av aktiviteter under naturpanelet. Hovedrapporten fra møtet og bakgrunnsinformasjon er tilgjengelig for publikum.

Naturpanelets utredninger

Panelets viktigste produkter blir globale og regionale utredninger om biologisk mangfold og økosystemtjenester. Grunnmuren til de globale utredningene er kunnskap på nasjonalt nivå. Det er derfor viktig å bygge kapasitet som gjør land i stand til å produsere, formidle og dele kunnskap.

Kapasitetsbygging for å nå mål

Det er ikke bare strenge vitenskapelige vurderingsprosesser som sikrer tiltro til naturpanelets produkter og konklusjoner, men også en bred geografisk vitenskapelig deltakelse. Dette  kan skape et bredt engasjement, noe som  er viktig  å oppnå.

Unngå dobbeltarbeid

Mange aktører bidrar allerede til kapasitetsbygging innen miljø og utviklingsområdet. Samarbeid kan gi effektiv bruk av ressurser og gode resultater tidlig i prosessene.

 

 

Oppdatert: 23.03.2012

Kontakt
Nina Vik Prosjektleder
TLF: 73 58 06 36