Skibotnregionen (Troms)


Skibotnregionen består av to vassdrag, Skibotnelva og Signaldalselva i Storfjorden/Lyngenfjorden. G. salaris ble første gang påvist i regionen i 1979 og stammet trolig fra dumping av en svensk smoltimport i Skibotnelva i 1975.

Skibotnregionen
Skibotnregionen.
© Direktoratet for naturforvaltning

Skibotnelva ble rotenonbehandlet i 1988. Parasitten ble påvist på nytt i 1992, og ny behandling ble gjennomført i 1995. I 1998 dukket parasitten opp igjen. I 2000 fant vi G. salaris også i Signaldalselva. Sannsynligvis har smittet smolt fra Skibotnelva vandret til Signaldalselva i brakkvannslaget.

Studier i Skibotn- og Signaldalselva indikerer at sjørøye/røye er en god langtidsvert for G. salaris. Det er ennå ikke avklart i detalj hvordan dette kompliserer en bekjempelsen av lakseparasitten.

Les i dokument om registering av G.salaris på fiskesamfunnet i Signaldalselva og Kitdalselva i Troms i 2003, NINA, under relaterte dokumenter i menyen til høyre. 

 

Oppdatert: 04.04.2012