Lærdalsregionen (Sogn og Fjordane)


Lærdalselva er naturlig lakseførende 24 kilometer opp til Sjurhaugfoss, men gjennom bygging av fisketrapper har laks nå mulighet til å vandre opp til Heggfoss som ligger 41 kilometer oppstrøms utløpet i sjøen. Det er i alt fire laksetrapper i elva. Høsten 1996 ble G. salaris påvist i Lærdalselva.

Lærdalselva.Elva ble rotenonbehandlet våren 1997 for å redusere smittepresset til øvrige elver i Sognefjorden. Høsten 1997 ble vassdraget behandlet på nytt, denne gang var siktemålet å utrydde G. salaris fra vassdraget. Erdalselva ble også behandlet samtidig.  I 1999 ble  G. salaris på nytt påvist nederst i vassdraget.

Vassdraget er blitt benyttet til forskning knyttet til bruk av sur aluminiumsløsning (AlS) for å utrydde parasitten. I 2005/2006 ble vassdraget kjemisk behandlet ved bruk av kombinasjonsmetoden (AlS som hovedkjemikalium kombinert med bruk av små mengder rotenon i områder der det er vurdert som lite hensiktsmessig å benytte sur aluminiumsløsning). Parasitten ble imidlertid igjen påvist i 2007.

Det er bestemt at videre forskning og utvikling som er knyttet til bruk av AlS som hovedkjemikalium under bekjempelsesaksjoner skal skje i Lærdalselva. I 2009 ble dette kombinert med en smittereduserende behandling.

Behandlet med surt aluminium

Høsten 2011 ble Lærdalselva behandlet med surt aluminium som hovedkjemkalium i to to-ukers behandlingsperioder. Den første runden ble gjennomført siste halvdel av august, mens andre runde ble gjennomført de to siste ukene i september. Dette var første behandlingsår i et to-årig bekjempelseforsøk ved hjelp av kombinasjonsmetoden. Etter planen skal behandlingen fra 2011 gjentas høsten 2012.

 

 

Oppdatert: 04.04.2012