Nasjonalt møte om naturpanelet


Arbeidet med å følge opp Naturpanelet i Norge er igang, og erfaringsutveksling mellom ulike miljøer er viktig i en tidlig fase.

Et nasjonalt møte om Naturpanelet ble holdt i Trondheim den 29. august 2012. Myndigheter, forskningsmiljøer og andre interessenter deltok.

Formålet var: 

  • å informere om status for panelets arbeid
  • invitere til dialog mellom ulike aktører
  • høste erfaringer fra arbeidet med FNs klimapanel 

Arrangører for møtet var Direktoratet for naturforvaltning og Norges forskningsråd, i samarbeid med Miljøverndepartementet og Utenriksdepartementet. 

Program og foredrag fra møtet

Program
Deltakerliste
Birthe Ivars, Miljøverndepartementet: Hva er naturpanelet?
Øyvind Christophersen, Klima- og forurensningsdirektoratet: Erfaringer fra FNs klimapanel (IPCC)
Signe Nybø, Norsk institutt for naturforskning: Millennium Ecosystem Assessment (MA) - erfaringer fra den norske pilotstudien
Idunn Eidheim og Ivar Baste, Direktoratet for naturforvaltning: Forberedelser til første plenumsmøte - nominasjoner/Strukturer, prosedyrer og arbeidsprogram
Eystein Jansen: Erfaringer fra Bjerknessenteret
Per Backe-Hansen: Forskningsrådets rolle
Nina Vik, Direktoratet for naturforvaltning: Nasjonal koordinering

Oppdatert: 07.09.2012

Kontakt