Det første partsmøtet i Naturpanelet


Naturpanelet, som er en parallell til FNs klimapanel, tar form på et møte i Bonn  21.-26. januar. Leder, styre og et tverrfaglig ekspertpanel blir utnevnt.

Tema for det første partsmøtet i Naturpanelet er:

  1. Valg av leder og nestledere
  2. Valg av styremedlemmer
  3. Valg av medlemmer til det tverrfaglige ekspertpanelet
  4. Vedtak om panelets tilknytning til FN, herunder om administreringen av sekretariatet
  5. Vedtak om struktur, arbeidsinnhold og budsjett

Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet, Forskningsrådet og Direktoratet for naturforvaltning utgjør den norske delegasjonen.

Du kan følge møtet på Naturpanelets konferanse-nettside her.

Oppdatert: 24.01.2013

Kontakt