Nyheter

Naturovervåking

22. mars 2012

Elveserien – vannkjemisk overvåking av norske vassdrag

08. mars 2012
Gjennom Elveserien registreres nivåer og eventuelle kjemiske endringer i norske vassdrag med fokus på effekter av langtransporterte forurensninger ...

Laks - overvåking av bestandsutvikling

08. mars 2012
I overvåkingen av laks undersøkes bestandssammensetningen og endringer i bestandsstørrelsen og alderssammenhengen i bestandene nærmere. På denne si...