Aktuelt

På denne siden presenterer vi oppdatert informasjon om utviklingen av naturpanelet.

Det første partsmøtet i Naturpanelet

Naturpanelet, som er en parallell til FNs klimapanel, tar form på et møte i Bonn  21.-26. januar. Leder, styre og et tverrfaglig ekspertpanel blir utnevnt.

Les mer

Nasjonalt møte om Naturpanelet

Arbeidet med å følge opp Naturpanelet i Norge er igang, og erfaringsutveksling mellom ulike miljøer er viktig i en tidlig fase.

Les mer