Skjema


Under finner du en oversikt over Direktoratet for naturforvaltnings skjemaer. Har du spørsmål knyttet til skjemaene, kan du ringe sentralbordet vårt på tlf. 73 58 05 00. Ønsker du å få tilsendt skjema i posten, kan du sende en e-post til postmottak@dirnat.no, eller rette en skriftlig henvendelse til oss.

Skjemaer jakt og fangst  

Vitnemål og dokumentasjon av obligatorisk skyteprøve for å drive storviltjakt

 
Melde- og rapportskjema for snarefangst av ryper  

Registreringsskjema for "Sett elg"  

Registreringsskjema for "Sett hjort"

Kan også leveres via www.settogskutt.no

Søknad om godkjenning av vald / endring av vald for bever (bokmål)

Søknad om godkjenning av vald / endring av vald for bever (nynorsk)

 
Fellingsløyve og fellingsrapport for bever (nynorsk)

 

Avtale om godkjent ettersøkshund  
Jegeravgiftskort (nettside)  
Rapport om irregulær avgang av vilt til SSB (havørn, hønsehauk, kongeørn, oter, hjort, elg, rådyr, villrein) (erstatter tidl. KOSTRA-rapport fra 2007)  

Søknad om godkjenning/endring av bestandsplanområde for elg og hjort (bokmål)

Søknad om godkjenning/endring av bestandsplanområde for elg og hjort (nynorsk)

Søknad om godkjenning av vald/endring av vald for elg, hjort, villrein og rådyr (bokmål)

Søknad om godkjenning av vald/endring av vald for elg, hjort, villrein og rådyr (nynorsk)

 

 

 

Fellingstillatelse/fellingsrapport for elg, hjort, villrein og rådyr (bokmål)

Fellingsløyve/fellingsrapport for elg, hjort, villrein og rådyr (nynorsk)

 

Slaktevektskjema - elg

Slaktevektskjema - hjort

 

Feltskjema fallvilt

 

Foresattes erklæring til bruk av våpen under jegerprøven

 

Attestasjon for gjennomførte samlinger - obligatoriske jegerprøvekurs

 

Liste over kandidater som har fullført obligatorisk kurs i jegerprøven

 
Skjemaer fiske   
Fiskeravgiftskort  (nettside)  

Fangst av laks, sjøørret og sjørøye med stang (elvefiske) (bokmål)

Fangst av laks, sjøaure og sjørøye med stong (elvefiske) (nynorsk)

 

 

Skjemaer vern  

Skjema for rapportering til fylkemannen fra kommuner med delegert forvaltning (bokmål)
Skjema for rapportering til fylkemannen fra kommuner med delegert forvaltning (Word)
Skjema for rapportering til fylkemannen fra kommuner med delegert forvaltning (ODT)

Skjema for rapportering til fylkesmannen frå kommunar med delegert forvaltningsmynde (nynorsk)
Skjema for rapportering til fylkesmannen frå kommunar med delegert forvaltningsmynde (Word)
Skjema for rapportering til fylkesmannen frå kommunar med delegert forvaltningsmynde
(ODT)

 
 

 Skjemaer biologisk mangfold  
Søknadsskjema for tilskudd til tiltak som ivaretar biologisk mangfold i kulturlandskapet   

 Skjemaer tilskuddsordninger

 
Tilskotsordningar for 2011 (Rundskriv T-1/10): Følg denne lenken til våre sider om tilskuddsordningene.    
Skjemaer rovvilt  
Søknad om erstatning for sau drept av fredet rovvilt: gå til Elektronisk søknadssenter  
Skjemaer CITES  
Søknad om eksport eller import av arter, eller deres produkter, som omfattes av CITES (Konvensjonen om handel og transport med truede plante- og dyrearter) (Word)
Søknad om eksport eller import av arter, eller deres produkter, som omfattes av CITES (Konvensjonen om handel og transport med truede plante- og dyrearter) (ODT)
Oppdatert: 06.01.2011